Followers

HIMPUNAN ULAMA THURATH SIRI 3

Saturday, April 16, 2011

Muzakarah Kitab Bakurah (m/s 7) Siri 13

Al Alim Alamah Syeikh Ismail Fathani memulakan bahasan sifat yang berkait dengan Allah SWT
Sifat pertama yang wajib bagi Allah dan wajib kita pelajari adalah sifat Wujud .
Wujud Allah dengan maksudnya mesti ada diri Allah yang tidak seperti makhluk .
Ada Allah merupakan Wujud Zati ( ada Allah tidak seperti ada makhluk )
Dalilnya kita fikir , dalil Allah ada adalah dari keadaan alam atau makhluk ini yang berubah-rubah .
Makhluk ini mulanya tidak ada , makhluk ini harus Allah cipta atau tidak mahu cipta .
Maka makhluk ini ada mesti ada tukang yang menjadikannya , iaitulah Allah SWT
Alam atau makhluk ini ada dengan sebab Allah menjadikan .
Allah buat alam dari sebab adanya sifat Quderat , Iradat , Ilmu dan Hayat Allah SWT .
Sifat ini wajib ada pada Allah , maka sifat mesti ada zat (diri untuk sifat itu tumpang)
Kesimpulanya Allah mesti Ada .
Dalil akal ini menyokong dalil Al Quran dan Hadith

No comments:

Post a Comment